PIERWSZA WIZYTA W MEDIDIETETYK? Sprawdź czego spodziewać się (blog ---> aktualności).

 

 

Wizyty kontrolne

Wizyty kontrolne stanowią ważny element współpracy z dietetykiem, ponieważ umożliwiają zweryfikowanie efektywności ustalonej diety. W ich trakcie ponownie wykonywane są pomiary antropometryczne oraz analiza składu ciała metodą impedancji bioelektrycznej (BIA). Konsultacja kontrolna to również czas, w którym dietetyk pomoże Ci rozwiązać bieżące trudności związane ze stosowaniem diety, przekaże praktyczne wskazówki, a także zmotywuje Cię do dalszej pracy nad zmianą zwyczajów żywieniowych. Zaleca się, aby wizyty kontrolne odbywały się średnio co 3-4 tygodnie. Na rewizytę zaplanuj około 30 minut.