PIERWSZA WIZYTA W MEDIDIETETYK? Sprawdź czego spodziewać się (blog ---> aktualności).

 

 

Przygotowanie do pierwszej wizyty

Pozwól dietetykowi poznać swój stan zdrowia i sposób odżywiania, a tym samym zwiększ skuteczność przyszłego planu żywieniowego - zapoznaj się ze wskazówkami dotyczącymi przygotowania do pierwszej wizyty. Na pierwszą konsultację dietetyczną, proszę o:

1. Zabranie ze sobą bieżących wyników poniższych badań laboratoryjnych (wykonanych w przeciągu ostatnich 3 miesięcy):

  • morfologii, 
  • lipidogramu: cholesterolu całkowitego, LDL, HDL, trójglicerydów, 
  • glukozy na czczo,
  • TSH, 
  • innych - jeżeli cierpisz na chorobę przewlekłą wymagającą stosowania odpowiedniej diety (np.: stężenie kreatyniny we krwi w niewydolności nerek, stężenie fT3 i fT4 we krwi w niedoczynności tarczycy, stężenie hemoglobiny glikowanej HbA1c we krwi w cukrzycy.

2. Zabranie ze sobą listy zażywanych leków i suplementów diety.

3. Zabranie ze sobą wytycznych lekarskich odnośnie diety, która powinna być stosowana w chorobie, na którą cierpisz (jeżeli otrzymano).

4. Wypełnienie 3-dniowego dzienniczka żywieniowego, którego wzór znajduje się w załączniku w zakładce "dzienniczek żywieniowy".

5. Zapoznanie się z przygotowaniem do analizy składu ciała metodą impedancji bioelektrycznej (BIA), umieszczonym podzakładce.

Brak wyników badań diagnostycznych nie jest przeciwwskazaniem do skorzystania z porady dietetycznej. Dietetyk poprosi o doniesienie ich wyników na kolejne spotkanie.